RZĄD WPROWADZAJĄC OBOSTRZENIA SPRZECZNE Z KONSTYTUCJĄ DZIAŁA JAK ZORGANIZOAWAN GRUPA PRZESTĘPCZA

Reklama

śr., 02/24/2021 - 20:48 -- zzz

PIS łamie prawo wprowadzając lub utrzymując obostrzenia. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej jest tylko możliwe w drodze stanu wyjątkowego. Jeżeli władza wykonawcza (policja i inne służby) będą realizować rozporządzenia wprowadzone przez rząd, które są sprzeczne z Konstytucją, to mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która działa wspólnie i w porozumieniu.

Przypomnijmy: Obostrzenia wprowadzane niezgodnie z konstytucją

Obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem i jest do tego tryb w konstytucji. To, z jakich powodów to następuje, reguluje konstytucja. Możemy mieć stan wojenny albo stan klęski żywiołowej i wtedy wprowadzone obostrzenia są zgodne z konstytucją. Wszelkie rozporządzenia, to jedynie wytyczne i nie stanowią źródła prawa, co potwierdziły sądy orzekając o bezzasadności manatów i grzywien.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

Rząd ogłasza trzecią falę pandemii

Trzecia fala epidemii rozpędza się - powiedział w środę podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, ogłaszając zmiany w obostrzeniach.

- Przed nami czas rozwoju trzeciej fali pandemii - powiedział szef resortu zdrowia.

Zmiany mają obowiązywać od soboty.

W woj. warmińsko-mazurskim:

- nauka zdalna w klasach I-III

- muzea, galerie i kina zamknięte

- hotele zamknięte

Zmiany dotyczące całego kraju:

- kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji - z wyłączeniem osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki

- brak możliwości zastępowania maseczek przyłbicami, chustami i innymi zamiennikami

Pozostałe obostrzenia zostały utrzymane. Oznacza to, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie z uwagi na istotny wzrost zakażeń zaplanowano "regulacje dyscyplinujące".

Hotele będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego - obłożone może być 50 proc. pokoi, a posiłki serwowane tylko do pokoi.

Kina, teatry i filharmonie pozostaną otwarte w reżimie sanitarnym - zajęte może być w nich 50 proc. miejsc siedzących, konieczne są maseczki, obowiązuje zakaz konsumpcji.

Dopuszczony jest amatorski sport na świeżym powietrzu, otwarte stoki i baseny. Aquaparki i siłownie pozostają zamknięte.

Koronawirus w Polsce wg rządu

Od początku pandemii w Polsce zakażenie SARS-Cov-2 stwierdzono łącznie u 1 661 109 osób, w tym 42 808 zmarło, a 1 391 981 wyzdrowiało.

Dane faktyczne

bez radosnej twórczości służby zdrowia, która za każdy przypisany nowy przypadek Covid-19, otrzymuję dofinansowanie:

Dane z Ministerstwa Zdrowia ujawniają, że na Covid-19 w 2020 roku zmarło 5349 osób, a z powodu zaniechania leczenia innych chorób zmarło zmarło kilkadziesiąt tysięcy.

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama