PIS ZNACJONALIZOWAŁ BANK CZARNECKIEGO, BO ODMÓWIŁ WRĘCZENIA 40 MLN ŁAPÓWKI

Reklama

czw., 12/31/2020 - 14:17 -- zzz

Bank Pekao (PEO, GPW) przejmie Idea Bank (IDA, GPW)! To proces w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji.

Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank SA są bezpieczne - czytamy w komunikacie

Bank Pekao SA w ramach przymusowej restrukturyzacji przejmie przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z wyłączeniami - poinformowano w komunikacie.

Przypomnijmy:

Bankier Leszek Czarnecki oskarżył szefa KNF o próbie wyłudzenia 40 milionów złotych. Wyposażony w podsłuch miliarder poszedł na spotkanie z Markiem Chrzanowskim, szefem KNF. Ten miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian z gigantyczną łapówkę. Czarencki się nie zgodził.

Z nagrań wynika, że po wejściu Czarneckiego do gabinetu szefa KNF ten spytał, czy bankier ma przy sobie telefon, uprzedził że ma urządzenia antypodsłuchowe, które zakłócają sygnał telefonów i urządzeń elektronicznych. Czarnecki miał ze sobą trzy urządzenia podsłuchowe, zadziałało jedno - ujawnia Gazeta Wyborcza. W 35. minucie Chrzanowski spytał Czarneckiego, "czy nie czuje potrzeby zwiększenia zasobów, jeśli chodzi o prawników".

"Wie pan, ja mogę panu kogoś polecić. Wydaje mi się, że to byłoby z korzyścią dla urzędu i dla całej instytucji" - miał powiedzieć Chrzanowski i zasugerować, jakie wynagrodzenie powinien dostać ten prawnik. Chciał, by było ono powiązane z zyskiem banku. Na biurku wylądowała wizytówka prawnika, rekomendowanego przez Chrzanowskiego.

Bank Pekao SA, w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank SA, przejmie 3 stycznia 2021 r. na mocy decyzji administracyjnej przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank SA z określonymi w decyzji wyłączeniami. Przejęcie, w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Bank SA na sektor bankowy. Dla Banku Pekao przejęcie oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku. Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao SA - czytamy.

Przejęcie przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank zabezpieczy środki klientów, wspierając stabilność krajowego sektora bankowego. Alternatywny scenariusz upadłości Idea Bank SA bez zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji, mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19.

Proces przymusowej restrukturyzacji zastosowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec Idea Bank SA prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. Ustawa ta implementuje Dyrektywę Unii Europejskiej (UE) BRR z 2014 r. stanowiącą ramy prawne prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w UE. Dyrektywa BRR została wprowadzona w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. aby zapobiec niewypłacalności banków oraz minimalizować negatywne skutki dla depozytariuszy i sektora bankowego, a także w szerszym ujęciu koszty dla gospodarki i podatników.

Procedury przymusowej restrukturyzacji zgodnie z dyrektywą BRR były już stosowane w praktyce, ostatnio między innymi w Hiszpanii i Danii.

Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank SA są bezpieczne.

Zastosowanie w ramach przymusowej restrukturyzacji ustawowego instrumentu w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank SA. pozwala klientom w sposób ciągły korzystać z obsługi bankowej oraz zabezpiecza ich środki finansowe na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie, z dniem przejęcia, do Banku Pekao SA. dołączą wszyscy pracownicy Idea Bank S.A. na zasadach określonych art. 231  Kodeksu pracy.

- Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao SA, nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii. W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu. Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank SA, m.in. zaproponujemy konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne. Jednocześnie, dostępna będzie specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm  - powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao SA.

- - - - -

WAŻNE:

- Wszystkie depozyty klientów Idea Bank SA, zarówno osób indywidualnych, jak i firm - pozostają bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do Banku Pekao SA. Obsługa klientów będzie realizowana w sposób ciągły.

- Oddziały Idea Bank będą kontynuować swoją działalność. Klienci mogą nadal korzystać z kart i bankomatów banku oraz z infolinii. Nie zmieniają się numery kont, hasła i loginy do bankowości internetowej oraz mobilnej. Jednocześnie, wraz z przejęciem, klienci Idea Bank zyskają dostęp do szerokiej oferty produktów finansowych, w tym produktów dla klientów indywidualnych, mikrofirm i MŚP - czytamy w komunikacie.

- Pełna integracja operacyjna ze strukturami Banku Pekao SA spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku.

Autor: 
zzz
Źródło: 

pap/interia/plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama