Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Reklama

ndz., 01/20/2019 - 18:35 -- zzz

Artykuł stanowi zaktualizowaną wersję tekstu, który opublikowaliśmy tu po raz pierwszy w 2011 roku. Powstał przy współpracy z Ruchem Obywatelskim Miłośników Broni – romb.org.pl, któremu dziękujemy ogromnie za pomoc.

Wpis został zaktualizowany 02.01.2019 r. i przedstawia stan prawny na 2019 r. Będzie on także aktualizowany w przyszłości, jeśli w przepisach coś ulegnie zmianie.

 

 

Na zachodzie, zwłaszcza tym bardziej cywilizowanym (USA mam na myśli, ale też np. w Argentynie), dostęp do broni palnej jest łatwy i prosty, więc zakup broni palnej, amunicji i nauczenie się strzelać to jeden z podstawowych punktów przygotowań na gorsze czasy.  Specyficznym krajem jest Szwajcaria, gdzie każdy obywatel po odbyciu służby wojskowej może zabrać swój karabin do domu. Obecnie co prawda nie wolno mu przechowywać amunicji, (co jest rekompensowane przez subsydiowanie amunicji na strzelnicach przez Państwo) jednakże jest to jeden z nielicznych zakazów jaki rozmiłowani w przestrzeganiu zasad Szwajcarzy ignorują. Nie bez powodu mówi się czasem, że survivaliści kupują bullets, beans and band-aids (amunicję, fasolę w puszkach i bandaże).

W naszym polskim państwie policyjnym, dostęp do broni jest reglamentowany, ale możliwy dla każdego zdeterminowanego, praworządnego i zdrowego na ciele i umyśle obywatela. Należy przy tym zauważyć, że pod względem ilości broni w domach rażąco odstajemy nie tylko od poziomu Unii Europejskiej, ale nawet od posowieckiej Rosji. Jedyne kraje Unii Europejskiej, w których o broń trudniej niż w Polsce, to Litwa i Rumunia.

Znalezione obrazy dla zapytania grot broń

MSBS GROT. Marzenie każdego Polaka. Producent Radom Łucznik

 

W końcu państwo nie chce, by obywatel mógł obronić się sam — państwo chce być jedynym gwarantem bezpieczeństwa obywatela, bo wtedy może od niego wyciągać kolejne pieniądze na dofinansowanie służb.

Kilka możliwości nabycia broni palnej w Polsce jednak jest i te możliwości chciałem tu opisać. Opiszę tylko metody legalne. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo na szczegóły miejsce znajdzie się ewentualnie w osobnych wpisach o każdej z metod.

 

Pominę też broń służbową policjanta czy konwojenta. I będę wdzięczny za skorygowanie, jeśli gdzieś się pomylę.

Broń i pozwolenia na broń w Polsce

Przepisy dotyczące broni reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.). Co jakiś czas pojawiają się informacje o pracach nad zmianami w ustawie. My polecamy nie czekać na żadne zmiany, tylko zdobywać pozwolenie na broń już teraz!

Nowoczesną broń palną na nabój scalony i amunicję do niej można posiadać w Polsce wyłącznie na pozwolenie na broń. Pozwolenie wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na adres stałego pobytu. Nie adresu zamieszkania, ani zameldowania, tylko stałego pobytu.

Aby otrzymać pozwolenie na broń należy spełnić następujące warunki:

  • wykazać istotną przyczynę otrzymania tego pozwolenia (co szczegółowo omówiliśmy niżej),
  • mieć co najmniej 21 lat (z wyjątkami),
  • być zdrowym fizycznie i psychicznie, pozbawionym uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych (co potwierdzają dokumenty od uprawnionego lekarza i psychologa),
  • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, otoczenia, porządku prawnego (co potwierdza powyższe zaświadczenie, ale także dokonywana przez Policję analiza w rejestrze sądowym i danych policyjnych, czy wreszcie dokonywany przez dzielnicowego wywiad środowiskowy).

W przypadku spełnienia powyższych warunków, komendant Policji ma obowiązek wydać pozwolenie na broń i robi to. W 2017 r. pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich i sportowych otrzymało 10 000 osób.

Rozpatrywanie samego wniosku o pozwolenie trwa zazwyczaj 2 miesiące. Po otrzymaniu pozwolenia na broń Policja wydaje zaświadczenia upoważniające do nabycia broni (tzw. promesy), które są niezbędne do kupienia broni w sklepie lub na rynku wtórnym (od innej osoby prywatnej).

Broń palną należy przechowywać w szafach pancernych lub sejfach spełniających co najmniej wymogi klasy S1.

Podobny obraz

Beryl. Producent Radom Łucznik

Ustawa zabrania noszenia broni posiadanej na pozwolenie do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych. Pozostałe rodzaje broni należy nosić w kaburze (jeśli to możliwe) albo futerale. Ustawa definiuje noszenie jako każdy sposób przemieszczania załadowanej broni, a więc można rozładowaną broń na pozwolenie do celów kolekcjonerskich razem z amunicją (przenoszoną osobno) zabrać na strzelnicę i tam z niej postrzelać. Osobne przepisy dotyczą broni posiadanej na pozwolenia do celów łowieckich.

Posiadacze pozwoleń do celów sportowych, kolekcjonerskich i łowieckich mogą samodzielnie elaborować (składać) amunicję na własny użytek. Oznacza to, że takie osoby mogą kupować proch i spłonki (istotne komponenty amunicji, które można kupować na pozwolenie) oraz pociski i łuski (lub zbierać po strzelaniu), a następnie składać z nich pociski. Samo w sobie może to również być przydatne w trudnych czasach.

Broń palna jest w Polsce łatwo dostępna i wcale niedroga. Używany pistolet można kupić już za kilkaset złotych. Fabrycznie nowy Glock 17 kosztować może ok. 2 800 – 2 900 zł. Najtańsza nowa strzelba to wydatek nieco ponad 1 000 złotych. Karabinek centralnego zapłonu z rodziny AK kosztuje ok. 2 700 – 3 300 zł.

 

 

1. Broń palna myśliwska (pozwolenie na broń do celów łowieckich)

Najprościej w Polsce dostać pozwolenie na broń myśliwską. Trzeba tylko zostać myśliwym (odpracować swoje w kole łowieckim, budując przez rok ambony, zdać egzamin pisemny, ustny i praktyczny (strzelanie), zapisać się do Polskiego Związku Łowieckiego i odebrać zaświadczenie) aby potem uzyskać to pozwolenie na broń.

Procedura prosta, ale dość czasochłonna. Nie każdy ma czas, by przez rok pracować na rzecz jakiegoś koła łowieckiego.

Broń myśliwska, na którą można dostać pozwolenie, to broń długa centralnego zapłonu, czyli wszelkiego rodzaju karabiny, karabinki i strzelby. W przypadku broni o lufach gwintowanych mamy dodatkowe wymogi takie jak kaliber (nie mniejszy niż 5,6 mm), energia pocisku (nie mniej niż 1 000 J w odległości 100 m od lufy).  Dodatkowo magazynki broni myśliwskiej nie mogą mieścić więcej jak 5 naboi.  Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, gdy myśliwy może posiadać broń zdolną do likwidacji siły żywej na odległość większą niż 2 km, ale nie może posiadać sportowego karabinka bocznego zapłonu do likwidacji drobnej zwierzyny czy pistoletu, którym mógłby się obronić przed szarżującym dzikiem.

Spośród broni dostępnej do posiadania na pozwolenie do celów łowieckich, na gorsze czasy do samoobrony najlepsza będzie chyba strzelba.

 

2. Broń palna sportowa (pozwolenie na broń do celów sportowych)

Obecnie stosunkowo prostą metodą zdobycia pozwolenia na broń jest zostanie strzelcem sportowym. Wymaga to:

  • zapisania się do klubu z licencją PZSS,
  • zdania egzaminu na patent strzelecki,
  • otrzymania licencji zawodniczej PZSS, która wydawana jest na pierwszy rok automatycznie w oparciu o posiadany patent (później, by jej nie stracić, trzeba w ciągu roku kilka razy wystartować w zawodach).

Spełnienie powyższych wymogów na chwilę obecną gwarantuje otrzymanie pozwolenia (o ile pozostałe warunki, np. zdrowia psychicznego, są spełnione). Obecnie policja jest zobowiązana by wydawać pozwolenia sportowcom spełniającym wymogi, niemniej jednak wnioskowanie o zbyt dużą ilość broni grozi przeciąganiem przez policjantów sprawy w nieskończoność.  Policja uznaje wtedy, że wnioskodawca uzasadnił potrzebę posiadania broni, ale nie potrzebę posiadania aż takiej ilości. W ustawie nie jest to wprost napisane, jednak orzecznictwo NSA świadczy o tym, że policja ma swobodę decyzyjną w zakresie określenia ilości sztuk broni w pozwoleniu. Innymi słowy — pozwolenie wydać musi, ale nie musi na wnioskowane 15 sztuk, tylko np. na 5.

Na pozwolenie do celów sportowych można posiadać praktycznie każdą broń palną, z wyjątkiem samoczynnej (strzelającej seriami) i wielkokalibrowej (maksymalny kaliber broni sportowej centralnego zapłonu to 12 mm, a bocznego zapłonu 6 mm). Dla porównania karabinek centralnego zapłonu AK (tzw. niepoprawnie AK-47), dostępny w sportowych wersjach strzelających ogniem pojedynczym,  zasilany jest amunicją kalibru 7,62 mm, a więc jak najbardziej można go mieć na pozwolenie do celów sportowych.

Pozwolenie na broń do celów sportowych niejako przy okazji zapewnia też właściwe przeszkolenie z bezpiecznego używania tejże broni.

Więcej na temat procedury do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych omówiliśmy w tym materiale. W naszej opinii to jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie pozwolenia na broń w dzisiejszym stanie prawnym.

 

3. Broń palna do kolekcji

Do niedawna mało znaną opcją było zostanie kolekcjonerem, a w tej chwili (wg danych za 2017 rok) jest to najpopularniejszy cel pozwoleń na broń. Wystarczy przyłączyć się do któregoś istniejącego stowarzyszenia kolekcjonerów, bądź wręcz skrzyknąć grupkę podobnych sobie zapaleńców i takowe założyć.

 

Nie jesteśmy w stanie wskazać, do którego stowarzyszenia najlepiej jest się zapisać. Dobrze oceniamy prace stowarzyszenia Braterstwo i wydaje nam się, że warto się nim zainteresować.

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich pozwala na zakup broni palnej takiej jak do celów sportowych, a oprócz tego wszelakiej broni z wyjątkiem tzw. szczególnie niebezpiecznych. Czyli np. można kolekcjonować paralizatory,  ale już np. pistolety ukryte w długopisach odpadają. Należy też zapomnieć o broni samoczynnej – tę mogą dostać wyłącznie firmy zajmujące się ochroną ludzi i mienia, oraz firmy prowadzące odpowiednie szkolenia.

Kolekcjonerzy mogą kupować amunicję do broni i strzelać z niej na strzelnicy. Nie wolno im jednak nosić tej broni. Kolekcjonerzy mogą broń wyłącznie przenosić w stanie rozładowanym, co jednak nie przeszkadza mieć w kieszeni załadowanego magazynka.

Osoba, która chce otrzymać pozwolenie do celów kolekcjonerskich, musi zdawać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się nią przed komisją powołaną przez właściwy organ policji. Egzamin uznawany jest za dość trudny, w jego skład wchodzą m.in. podchwytliwe pytania teoretyczne, oraz część praktyczna, tj.:

sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni

 

3.1. Pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich

Z opisanego powyżej egzaminu zwalnia (w zakresie broni sportowej) członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS oraz posiadanie licencji zawodniczej. Oznacza to, że każda osoba występująca o pozwolenie na broń do celów sportowych może dodatkowo wystąpić o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, dzięki czemu zwiększy liczbę sztuk broni, na którą otrzyma pozwolenie.

Oczywiście, aby było to możliwe, trzeba być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego, choć część klubów sportowych posiada również sekcje kolekcjonerskie i warto o to w klubie zapytać.

Należy przy tym jednak zauważyć, że przy posiadaniu pozwolenia na broń sportową do celów kolekcjonerskich nie ma konieczności odnawiania licencji zawodniczej (jak przy pozwoleniu do celów sportowych).

 

4. Broń palna na pamiątkę

Najprostszy sposób, to broń do celów pamiątkowych. Na wniosek policji zapis w ustawie jest taki, że każdy może dać każdemu broń na pamiątkę. Procedura: sklep, faktura proforma, płatność, notariusz – darowizna, wniosek o pozwolenie, egzamin, pozwolenie – wizyta w sklepie celem odebrania broni.

Tu również trzeba zdać egzamin policyjny, choć w przypadku broni sportowej powinien zadziałać ten sam mechanizm, co w punkcie 3.1.

5. Broń palna do obrony osobistej

Jak ktoś ma naprawdę dobry argument, może starać się o pozwolenie na broń do samoobrony obrony osobistej.

Problem w tym, że to co my uznajemy za dobry powód niekoniecznie musi być za takowy uznany przez policję. Ustawa mówi, że ważną przyczyną uzasadniającą uzyskanie takiego pozwolenia jest stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Np. bycie regularnie bitym i zastraszanym przez sąsiadów nie musi być powodem do uzyskania pozwolenia na broń, bo przecież można wynająć sobie ochronę. Naprawdę dobry powód dla policji to bycie politykiem bądź posiadanie rodziny na wysokich szczeblach Komendy Wojewódzkiej i wyżej. To powody tak dobre, że nie wymagają nawet wpisania we wniosku. Natomiast zwykły wujek policjant nie wystarczy. Nawet oni mają problem by takowe pozwolenie dostać.

 

Broń do samoobrony to pistolety i rewolwery kalibru od 6 mm do 12 mm, a także broń gazowa, paralizatory itp.

6. Broń czarnoprochowa

Polskie prawo pozwala na zakup replik broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem. Można bez problemu kupić legalnie rewolwer czarnoprochowy kalibru .44 cala, o ile jest on repliką rewolweru, który faktycznie kiedyś produkowano. Trzeba tylko do niego dokupić kapiszony, kule, przybitki, no i proch czarny. Aby kupować proch w sklepach trzeba wystąpić do policji o Europejską Kartę Broni Palnej – na jej podstawie sprzedawca w Polsce może sprzedać nam proch. Otrzymanie EKBP jest formalnością i nie powinno być z nią problemu. Oczywiście, nie musimy wyrabiać EKBP – wystarczy nam ktoś znajomy kto ją ma. Nie jest ona potrzebna do legalnego posiadania prochu lecz jedynie do jego nabycia.

Uwagi końcowe

Oczywiście oprócz wymienionych powyżej warunków, do uzyskania pozwolenia na broń konieczne jest również spełnienie kilku innych. O pozwoleniu na broń mogą zapomnieć ludzie z kryminalną przeszłością, karani za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, czy tacy którzy popełnili przestępstwo. Należy też przejść badania psychologiczne i lekarskie. Ponadto należy być przygotowanym, że po złożeniu wniosku nasi sąsiedzi zostaną odwiedzeni przez dzielnicowego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (a ponieważ dzielnicowy zwykle nie mówi w jakim celu przeprowadza wywiad, nagle z dnia na dzień sąsiedzi zaczynają się kłaniać 20 cm niżej).

 

Kłopoty z legalną bronią

Warto pamiętać, że w razie czego to legalnie posiadana broń pewnie zostanie nam skonfiskowana. Mam tu na myśli zarówno stan wojenny, jak i wojnę. Więc z karabinem myśliwskim nie będziesz bronić ojczyzny jak partyzant, bo tę broń Ci najpierw zarekwiruje policja albo żandarmeria wojskowa.

W USA były podobne przypadki po huraganie Katrina, zresztą niezgodne z prawem, gdy policjanci konfiskowali broń legalnie posiadaną przez uczciwych obywateli.

Osobiście uważam, że każdy pełnoletni, uczciwy i zdrowy psychicznie obywatel powinien mieć niczym nieograniczone prawo do posiadania broni palnej. Ewentualnie mogę się zgodzić na ograniczenie prawa do noszenia jej w sposób ukryty. Całą resztę ograniczeń uważam za ą…

 

RZECZPOSPOLITA ROZBROJONA

Od czasu, kiedy zaborcy zabrali Polakom prwo do posiadania broni, to żaden rząd go nie przywrócił. Polska jest jednym z najbardziej - jak lubią to opisywać amatorzy strzelania - "rozbrojonych" krajów w Europie. Gorzej jest tylko na Litwie i w Rumunii.

Liczby? Na 100 mieszkańców przypada dziś w Polsce zaledwie 1 sztuka broni. W Niemczech na 100 mieszkańców będzie ich 30, podobnie we Francji, Szwecji i Norwegii. Daleko nam do będących w czołówce Finów i Szwajcarów (40), ale niewiele bliżej też do Czechów (16). Nie mówiąc już o Stanach, gdzie na 100 mieszkańców przypada blisko 90 sztuk broni.

Co z liczbą pozwoleń? Tych też nie ma zbyt wiele. Jak wyliczył mecenas Andrzej Turczyn, który od lat zajmuje się popularyzacją broni palnej, w 2016 r. polska policja wydała ich około 14 tys. Łącznie z licencjami na broń sportową i myśliwska jest ich więc w Polsce około 200 tys. Samych sztuk broni - od tej krótkiej po strzelby czy karabiny - niewiele ponad drugie tyle. Sporo? Cztery razy mniejsze Czechy mają jakieś 800 tys. sztuk.

Powód? Zdaniem fanów broni zawiłe i długie procedury i niejasne kryteria stosowane przez policję przy wydawaniu pozwoleń. Chciałoby się strzelać, ale nie ma komu, czym i gdzie. W dodatku grożą za to sankcje.

 

Znalezione obrazy dla zapytania dostęp do broni w polsce

 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

domowy-survival.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama