Indeks Cen Mieszkań zanotował pierwsze spadki

Reklama

czw., 07/30/2020 - 06:07 -- zzz

Czerwiec przyniósł ponowny spadek wartości Indeksu Cen Mieszkań - publikowanego przez serwis nieruchomości Morizon.pl wskaźnika trendu cenowego na polskim rynku mieszkaniowym. W porównaniu z majem jego wartość spadła o 3,1 pkt. i wynosi 1220,7 pkt.

 

Trzeci kwartał 2020 r. to okres wyraźnych zmian na rynku mieszkaniowym. Wybuch epidemii koronawirusa i spowodowane nią nagłe zmiany w życiu społecznym i gospodarczym wciąż wpływają na popyt, który wg analiz Morizon.pl był w czerwcu o 15% niższy niż przed rokiem.

Taki spadek zainteresowania zakupem mieszkań znajduje swoje odbicie w cenach i wartości Indeksu Cen Mieszkań, który po latach ciągłych wzrostów zanotował pierwsze spadki. W porównaniu z najwyższą w historii wartością Indeksu Cen Mieszkań zanotowaną w marcu br. (1227,1 pkt.) czerwcowy odczyt jest o 6,4 pkt. niższy.

I choć zaledwie półprocentowy spadek na przestrzeni kwartału nie jest niczym imponującym, to już sam fakt, że nastąpił nasuwa pytanie: co będzie dalej? Odpowiedź na nie przyniosą kolejne miesiące i obserwacja tego, jak nasza gospodarka i rynek pracy poradzą sobie ze skutkami epidemii. Przez ten czas najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją cen i niewielkimi wahaniami wartości indeksu.

Spadek wartości głównego Indeksu Cen Mieszkań oraz wzrost wskaźnika inflacji (mdm) przełożyły się na spadek wartości Indeksu Cen Mieszkań uwzględniającego inflację (ICMi). W czerwcu spadł on w porównaniu z majem o 11,8 pkt. (1,4%), osiągając poziom zbliżony do zanotowanego pod koniec ubiegłego roku - 823,3 pkt. Prawdopodobny dalszy wzrost inflacji (spowodowany m.in. dodrukiem pieniędzy przez NBP) oraz zatrzymanie (lub spadek) cen mieszkań będzie skutkował dalszym spadkiem wartości ICMi.

 

 


Indeks Cen Mieszkań (ICM) wyraża łączną wartość względną średnich cen ofertowych  mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w serwisach Grupy Morizon (m. in.: Morizon.pl, Domy.pl, Oferty.net, Bezposrednie.com) obliczaną na podstawie średnich cen ofertowych w 10 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice) ważoną liczbą mieszkańców tych miast. Bazową datą dla indeksu jest wrzesień 2007 roku, a wartość bazowa wynosi 1000 punktów.

 

Autor: 
ZZZ
Źródło: 

morizon.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama