BĘDĄ DOPŁATY ZA ŁAPANIE WODY

Reklama

czw., 02/13/2020 - 06:24 -- zzz

W 2020 roku Wody Polskie na inwestycje w gospodarce wodnej przeznaczą ponad 2 mld zł - poinformowała wczoraj w Sejmie wiceszefowa resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

Moskwa, odpowiadając posłom na pytania, jakie padły podczas debaty towarzyszącej drugiemu czytaniu projektu ustawy budżetowej wyjaśniła, że pieniądze (ponad 2 mld zł) zostaną przeznaczone m.in. na projekty służące renaturalizacji rzek. Dodała, że remontowane mają być też śluzy i jazy, które mają poprawić retencję korytową rzek. Moskwa wskazała, że plan zakłada również finansowanie budowy dwóch zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Wielowieś Klasztorna.

Przypomniała ponadto, że kończą się prace nad projektem "Stop suszy", którego celem jest zwiększenie retencjonowanej wody w Polsce. Uwagi do programu można jeszcze przesyłać do 15 lutego br. W 2020 roku ma zostać on wdrożony rozporządzeniem szefa resortu gospodarki morskiej.

W Polsce obecnie gromadzimy i przetrzymujemy przez dłuższy czas ok. 4 mld m sześc. wody, co stanowi ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Na całkowity odpływ rzeczny składa się woda dostarczana do koryta rzeki, m.in. w wyniku opadów czy topnienia śniegu. Zgodnie z planem podniesienia retencji ten współczynnik ma być dwukrotnie wyższy i wynieść ok. 15 proc. Inwestycje m.in. w duże i małe zbiorniki retencyjne mają kosztować w ciągu kilku lat 14 mld zł. Zbiorniki te mają być też wielofunkcyjne - chodzi o to, aby mogły przyjmować nadmiar wody w czasie powodzi i oddawać ją w razie suszy.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Wnioski będzie można składać od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. - poinformowała w komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania oraz jednocześnie ulepszające już istniejące instalacje oraz powiększające obszar nawadniania.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł

 

Autor: 
ZZZ
Źródło: 

pap/interia/plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama