„Deutsche Welle” Martin Gak - Polacy mordowali Żydów, jak nigdzie w Europie

Reklama

pon., 04/15/2019 - 10:05 -- zzz

Polska tworzyła kolaborantów jak żaden inny kraj w Europie, a cywile mordowali w niej Żydów jak nigdzie w Europie – twierdzi dziennikarz niemieckiego serwisu „Deutsche Welle” Martin Gak.

Na łamach portalu esglobal.org ukazał się artykuł pt. „Europa: Nowa fala antysemityzmu?”. Cytowany jest w nim dziennikarz i korespondent niemieckiego serwisu „Deutsche Welle” Martin Gak, który krytycznie wypowiada się na temat Polski.

„Mamy perfekcyjne połączenie islamofobii z antysemityzmem bez Żydów” – oświadczył Gak w opisywanym artykule. Jego zdaniem, Polacy próbują usprawiedliwiać swój udział w mordowaniu Żydów w czasie II wojny światowej:

„W tym samym czasie, widzimy w Polsce samousprawiedliwienie, które przy pomocy prawa zabrania twierdzić, że Polska brała udział w Holokauście”.

Skandaliczne wypowiedzi dziennikarza „DW” spotkały się z krytyką ze strony części użytkowników Twittera. Zwrócono mu uwagę, iż powinien wiedzieć, że „Polska ucierpiała jak żaden innych kraj w okupowanej Europie” i żeby przestał obrażać pamięć milionów Polaków zamordowanych przez Niemców i rozpowszechniać fake newsy. Wówczas Gak zareagował jeszcze mocniej:

„Polska tworzyła [oryg. produced – red.] kolaborantów jak żaden inny kraj w Europie, a cywile mordowali w niej Żydów jak nigdzie w Europie. Jak żaden inny kraj w Europie wciąż trwa w średniowiecznym antysemityzmie. Znajcie [?] swoją historię”.

Polish Media Issues @PMI_Online

 · 9 kwi 2019

W odpowiedzi do @MartinGak @esglobal_org

You know quite well that Poland suffered as no other country in occupied Europe. So shut up please and do not offend millions of Poles killed by Germans! Don't create a new history, don't spread . . Be a honest journalist!

Martin Gak@MartinGak

Poland produced collaborators as no other country in Europe and had civilians murdering Jews as no other country in Europe. Continues to host mediaeval antisemitism like no other country in Europe. Own your history.

3

06:03 - 10 kwi 2019

Twitter Ads - informacje i Polityka prywatności

Przypomnijmy: Tylko w okupowanej przez Niemców Polsce powstała Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj – polska humanitarna organizacja podziemna działająca w latach 1942–1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem „Żegota”.

 

Armia Krajowa za kolaboracje z Niemcami lub za wydanie Niemcom Żydów karała śmiercią. 

 

Okupacyjne prawo niemieckie w Polsce przewidywało karę śmierci dla osób ukrywających Żydów, dlatego znalezienie schronienia dla nich nie było łatwe. Rada prowadziła pięć rodzajów pomocy legalizacyjną (np. zdobywanie metryk chrztu), finansową, mieszkaniową, lekarską lub dziecięcą (pomoc dzieciom żydowskim).

Dzieci były niejednokrotnie ukrywane u przybranych rodzin, w publicznych domach sierot i innych tego typu instytucjach. Rodziny ukrywające dzieci otrzymywały środki na ich utrzymanie. W Warszawie referat dziecięcy Żegoty, kierowany od jesieni 1943 przez Irenę Sendlerową, udzielił pomocy ok. 2500 żydowskim dzieciom.

Pomoc dzieciom i nastolatkom (szacunkowe dane Ireny Sendlerowej)
ilość osób objętych pomocą gdzie ukrywane
1300 polskie rodziny
500 zakłady prowadzone przez zgromadzenia zakonne
500 zakłady Rady Głównej Opiekuńczej
200 Miejskie Pogotowie Opiekuńcze w Domu ks. Boduen
100 partyzantka (nastolatki 15-16 lat)

Żegota we współpracy ze wspólnotami zakonnymi, między innymi marianami i urszulankami, zaopatrywała Żydów w katolickie metryki chrztu, które pomagały im ocaleć. W zależności od potrzeb wykonywano także fałszywe kennkarty, świadectwa ślubu, zaświadczenia pracy itd. W sumie wydano Żydom około 50 tysięcy fałszywych dokumentów. Dokumenty wydawano za darmo, a ich ceny na czarnym rynku były bardzo wysokie. Była to bardzo istotna forma pomocy.

Rada udzielała także pomocy finansowej, dane dotyczące pomocy finansowej przedstawiają się następująco.

Liczba osób objętych pomocą finansową.
okres ilość osób objętych pomocą miejsce
styczeń-luty 1943 200-300 Warszawa
czerwiec 1943 1000 Warszawa
październik 1943 1000-1500 Warszawa i okolice
styczeń-czerwiec 1944 3000-4000 Warszawa i okolice

Ważnym aspektem działalności Żegoty była pomoc lekarska. Na ogół polegała ona na interwencji lekarza w miejscu, gdzie ukrywała się dana osoba. Ukrywający się Żydzi unikali opuszczania mieszkań z obawy przed rozpoznaniem przez szmalcowników lub Niemców. Z tego względu nawet skomplikowane operacje chirurgiczne musiały być przeprowadzane w konspiracyjnych, domowych warunkach. W celu organizacji pomocy przedstawiciele Żegoty nawiązali kontakt z przedstawicielami Komitetu Porozumiewawczego Lekarzy Demokratów i Socjalistów, organizacji zrzeszającej lekarzy pomagających rannych członkom AK, GL i Żydom. Kierownictwo referatu lekarskiego Żegoty objął Ludwig Rostkowski.

Według szacunków działaczy Rady do wybuchu powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku na terenie Generalnej Gubernii akcją RPŻ (przynajmniej jedną formą pomocy: legalizacyjną, finansową, mieszkaniową, lekarską lub dziecięcą) objętych było 40-50 tys. osób.

Działalność Żegoty w 90% była finansowana ze środków otrzymanych od skarbu państwa delegatury rządu, 10% środków pochodziło od organizacji żydowskich (Bund i Żydowski Komitet Narodowy). Środki skarbu państwa częściowo pochodziły od dotacji pozyskiwanych od żydowskich organizacji międzynarodowych. Zdarzały się też sytuacje, że żydowskie organizacje międzynarodowe dotowały Żegotę bezpośrednio, z pominięciem skarbu państwa. Wszystkie pieniądze dostarczane przez rząd emigracyjny lub organizacje zagraniczne były dostarczane drogą zrzutów powietrznych, które były odbierane przez oddziały AK. Było to niebezpieczne. Część pieniędzy była przechwytywana przez Niemców.

W czasie wojny Żegota była jedyną podziemną organizacją, która była prowadzona zarówno przez Żydów, jak i nie-Żydów, z wielu środowisk politycznych.

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama