Lewicowy polityk Jacek Żakowski wzywa do wojny religijnej w Polsce

Reklama

wt., 05/14/2019 - 03:47 -- zzz

Lewicowy publicysta Jacek Żakowski wezwał do wywołania w Polsce „wojny religijnej”. Jego zdaniem jest to warunek konieczny dla modernizacji kraju. Jako wzór wskazał nowoczesne zachodnie społeczeństwa, które – według niego – powstały właśnie jako wynik wojen religijnych.

Jacek Żakowski"

„Cena unikania wojny i podtrzymywanego przez wiele pokoleń pokoju religijnego staje się coraz większa, bo blokuje nam dostęp do nowoczesności. Nie udało nam się przecież ewolucyjnie ustanowić nowoczesnych relacji między Kościołem i państwem: religią i społeczeństwem; wiarą i ludzkim życiem.”

 Zdaniem Żakowskiego – konieczna jest dziś „wojna religijna”:

„Może dzięki temu za jakiś czas uda nam się umiarkowanym kosztem kulturowo przeskoczyć mur dzielący pozostałości feudalnego kościoła od zachodniego modelu nowoczesności. Im prędzej, tym lepiej.”

Wzywanie do „wojny religijnej” to zarazem wzywanie do nienawiści. Nie ma bowiem wojny bez nienawiści. 

Warto przypomnieć, że po II wojnie światowej marksista Kołakowski głosił podobne hasła jak dziś Żakowski. Utrzymywał, że Kościół jest główną przeszkodą w modernizacji kraju, dlatego należy wyrugować wpływy tej instytucji z życia publicznego, oczyszczając społeczeństwo z zabobonów, przesądów i klerykalizmu, a tym samym otwierając drogę ku świetlanej przeszłości.

 

Z czasem filozof zmienił jednak radykalnie zdanie, o czym świadczą choćby takie jego teksty, jak „Samozatrucie otwartego społeczeństwa”, „Obecność mitu” czy „Iluzje demitologizacji”. Jego zdaniem nawet jeśli uznamy chrześcijaństwo za mit, to nie może z tego wynikać żaden filozoficzny ani społeczny program walki z Kościołem. Religia pełni bowiem niezastąpioną funkcję sensotwórczą, kulturotwórczą i wspólnototwórczą, a także stanowi niekiedy jedyną obronę przed uzurpatorskimi, agresywnymi i dogmatycznymi ideologiami. Z późnych pism Kołakowskiego wynika, że pożądaną wartością powinien być raczej „pokój religijny” niż „wojna religijna”, która przynosi więcej szkód niż korzyści.

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

plporatal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama